• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Innowacje w Projektowaniu Scenografii: Kreowanie Świata na Deskach Teatru

Okazuje się, że stres ma prawo wywołać depresję, gdy pojawia się gwałtownie oraz jest wyjątkowo silny. Podobnie jest w przypadku długo trwającego stresu. Po przeżyciu sytuacji stresowej symptomy depresji występują znacznie częściej niż w innych trudnych życiowych sytuacjach. Stres może spowodować predyspozycję do wystąpienia depresji czy też być czynnikiem ją wywołującym. Takie wydarzenia życiowe, jak utrata życiowego partnera, strata pracy, lub śmierć bliskiej osoby są w stanie być przysłowiową kroplą, jaka przepełni kielich – w owym czasie wspomoże ANCHOR. Długo trwające tarapaty życiowe powodują wyolbrzymienie incydentalnych kłopotów. Z doświadczenia rozumie się samo przez się, iż czynnikami wyzwalającymi może być także utrata szacunku do siebie, czy także destrukcyjny związek. Obserwacje życiowe przedstawiają, że elementami wyzwalającymi nie musi być dowolna strata. Każdy z nas odpowiada na stres oraz nie wolno przewidzieć określonej sytuacji, w jakiej ma okazję pojawić się depresja, i kiedy obciąży ona nasz organizm ludzki. Więcej na ANCHOR.

1. Tutaj

2. Post

3. Znajdź tutaj

4. Portfolio

5. Znajdź więcej

Categories: Muzyka

Comments are closed.