• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w terapiach medycznych

Mnóstwo osób gruntownie wie co to są media. Jednakże czego tak właściwie dostarczają nam środki masowego przekazu? Czy informacje i zdarzenia są zawsze przedstawiane dokładnie a informacje wypróbowane. Skąd jesteśmy w stanie wiedzie czy środki masowego przekazu nas nie okłamują? Są rozmaitego rodzaju środki masowego przekazu. Środki masowego przekazu publiczne oraz środki masowego przekazu komercyjne. Środki masowego przekazu komercyjne utrzymują się w większości wypadków z reklam. Oglądając stację telewizyjną komercyjną natrafiamy na przerywniki w postaci reklam. Środki masowego przekazu publiczne najczęściej i utrzymują się w głównej mierze z abonamentu, jednak również z reklam. Media dzielimy również na prasę, radio i telewizję a też strony typu ANCHOR. Media dzielimy też na nowe media i stare media. Nie każdy także zastanawiał się jaką rolę pełnią media? I jak na nas wpływają. W wielu przypadkach to na podstawie mediów i informacji w nich zawartych dowiadujemy się co dzieje się na świecie oraz na podstawie tych wiadomości wyrabiamy sobie zdanie na dany temat, kreujemy swój światopogląd. Media mają duży wpływ na nas, odbiorców. I niejednokrotnie to wykorzystują. Zatem kapka sceptycyzmu nigdy nie zaszkodzi jeśli chodzi o media.

1. Strona główna

2. Sprawdź tutaj

3. Kup teraz

4. Sklep

5. Instrukcje

Categories: Medycyna

Comments are closed.