• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Nieruchomości a zrównoważony rozwój: Ekologiczne rozwiązania

Społeczność to jedno z bazowych zrozumień ekologii, jakie funkcjonuje również w innych oświatach, nie zawsze naturalnych. Oznacza ono ogół osobników, jakie należą do jednego gatunku i osiedlają ten sam wskazany oraz mający granice obszar. Ma ona szereg różnorodnego rodzaju wyznaczników. Przede wszystkim tworzące ją osobniki powinny być ze sobą połączone w sposób funkcjonalny. Istotne jest też, by miały zdolność komunikowania się ze sobą, to naturalnie dzięki jakiej dopuszczalne jest tworzenie oddzielnej grupy. Struktura genowa ludności, jako jeden z jej kluczowych parametrów określana jest wyznaczeniem granic, w obrębie jakich żyje dana grupa osobników. Ponadto ważne jest ich zagęszczenie, inaczej rozkład a też atmosfera – gdy pojawi się smog, sprawdź maski przeciwpyłowe kraków. Świadczy ono ilość agentów danego gatunku, która przypada w przeliczeniu na jednostkę powierzchni. Do wskazania populacji wymagane są też parametry służące do zdefiniowania jej ilości oraz sposobów jej regulowania, które obejmują zjawiska takie jak rozmnażanie, migracje, czyli wędrówki oraz śmiertelność.

1. Zobacz szczegóły

2. Kliknij

Zrównoważony rozwój w budownictwie: Trendy i korzyści

Categories: Architektura

Comments are closed.